🖼️ Automatic Mouse and Keyboard 5.3 Ghi hoạt động bàn phím và chuột máy tính

🖼️
  • Phát hành: RobotSoft Software
  • Automatic Mouse and Keyboard là phần mềm giúp nâng cao hiệu suất làm việc và giảm các thao tác lặp lại cho người dùng với khả năng tự động nhấp chuột và tự động gõ bàn phím theo lịch đặt sẵn.
  • windows Version: 5.3.0.4
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 14.682