🖼️ Hardcore Mecha 1.04 Game đại chiến robot siêu khó

🖼️
  • Phát hành: RocketPunch Games
  • Hardcore Mecha là game hành động platformer 2D kết hợp bắn súng, tập trung vào những màn điều khiển robot chiến đấu sôi động.
  • windows Version: 1.04