🖼️
  • GreenForce-Player Portable Phần mềm nghe nhạc miễn phí
  • GreenForce Player 1.12 không chỉ đóng vai trò là một công cụ nhỏ gọn để người dùng có thể nghe nhạc và xem phim với nhiều định dạng khác nhau như: mp3, wav, wma, vob, DVD, Video CD, Audio CD...
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • GreenForce-Player Phần mềm nghe nhạc miễn phí
  • Có những đoạn video hoặc tập tin audio mà nội dung trong đó bạn muốn giữ bí mật, không muốn một ai khác ngoài bạn biết được. Thay vì đặt mật khẩu cho thư mục chứa các file audio hay video đó, bạn có thể dùng trực tiếp phần mềm chơi nhạc GreenForce-Player
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu