🖼️ Kites for Android 1.0 Chia sẻ tin nhắn theo địa điểm trên Android

🖼️
  • Phát hành: Rocko Labs
  • Đã bao giờ bạn muốn nói với bạn bè về một địa điểm tuyệt vời nào đó cho chuyến du lịch ngắn, hoặc muốn thông báo cho họ về một nhà hàng mới mở ở gần khu vực sinh sống? Với Kites for Android, người dùng có thể để lại tin nhắn hoặc ghi chú cho bạn bè về một địa điểm nào đó.
  • android Version: 1.0.15