🖼️ Flatbook cho Chrome 3.7 Tạo giao diện mới cho Facebook

🖼️
  • Phát hành: Roftentik
  • Flatbook là add-on cho Chrome, giúp bạn tạo ra một giao diện mới cho Facebook và làm cho Facebook tải nhanh hơn bằng cách loại bỏ bớt quảng cáo.
  • windows Version: 3.7.69
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 836