🖼️
  • TouchUp for iPad

    Thiết kế ảnh trên iPad
  • TouchUp không phải là một chương trình đồ họa, mà là một công cụ xử lý ảnh được thiết kế đặc biệt cho các nhiếp ảnh gia muốn làm đẹp thêm các bức ảnh của họ bằng nhiều hiệu ứng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu