🖼️ RohitSid Shut down 1.0 Hẹn giờ tắt máy

🖼️
 • Phát hành: RohitSid
 • RohitSid Shut down là một phần mềm miễn phí giúp người dùng hẹn giờ tắt máy tính một cách nhanh chóng
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 879

🖼️ Awesome Screen Capture 2.0 Chụp ảnh màn hình miễn phí

🖼️
 • Phát hành: RohitSid
 • Awesome Screen Capture là một phần mềm chụp ảnh màn hình tiện lợi và miễn phí.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 213

🖼️ System Hardware Info 2.7 Cung cấp thông tin hệ thống

🖼️
 • Phát hành: RohitSid
 • System Hardware Info là một tiện ích miễn phí, đơn giản và dễ sử dụng cung cấp cho người dùng thông tin về hệ thống máy tính của mình.
 • windows Version: 2.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 313