🖼️ Clipper for Android 2.2 Quản lý clipboard trên Android

🖼️
  • Phát hành: rojekti
  • Clipper là công cụ lịch sử & quản lý clipboard đơn giản nhưng rất mạnh mẽ dành cho điện thoại hoặc máy tính bảng Android.
  • android Version: 2.2.6