🖼️ Multi-Hotbar Mod Mod mở rộng hotbar

🖼️
  • Phát hành: Rolandoislas
  • Multi-Hotbar Mod for Minecraft là bản Minecraft Mod mở rộng thanh hotbar 9 ô quen thuộc khi chơi game, hỗ trợ người chơi quản lý item nhanh và tiện lợi hơn trước.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 170