🖼️ Generation Streets Game xây thành phố trên bản đồ thế giới thực

🖼️
  • Phát hành: Roman Shuvalov
  • Generation Streets là game mô phỏng dựa trên bản đồ thế giới thực kiểu Google Maps, cho phép tải khu vực mình đang sống, tìm vị trí hiện tại và xây dựng thế giới mới ngay trên đó.
  • windows