🖼️ Split or Steal 1.8 Game đấu trí căng thẳng

🖼️
  • Phát hành: Rootpew
  • Split or Steal là tựa game mô phỏng miễn phí cho máy tính, vừa ra mắt trên cửa hàng Steam nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người chơi toàn cầu.
  • windows Version: 1.8