🖼️
  • Magic Screenshot
  • Cách tốt nhất để bạn có thể chụp màn hình là gì? Magic Screenshot cho phép bạn tạo bản chụp màn hình của máy tính hoặc một phần cụ thể nào đó trên màn hình máy tính.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu