🖼️ Idle Island cho iOS 1.00 Game xây dựng hòn đảo tư nhân hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: RSGapps
  • Idle Island cho iOS là game mô phỏng phong cách idle dễ chơi, hấp dẫn và gây nghiện, nơi bạn sẽ xây dựng và phát triển nhiều công trình kiến trúc khác nhau trên hòn đảo tư nhân của mình.
  • ios Version: 1.00.02

🖼️ Idle Island cho Android Game xây dựng thành phố thú vị cho Android

🖼️
  • Phát hành: RSGapps
  • Xây dựng một thành phố trên hòn đảo tư nhân, phát triển công việc kinh doanh, mở rộng đế chế và trở thành một ông trùm bất động sản trong trò chơi idle hấp dẫn Idle Island cho Android.
  • android

🖼️ Reactor cho Android 1.64 Game xây dựng tập đoàn năng lượng thú vị

🖼️
  • Phát hành: RSGapps
  • Trở thành một ông trùm công nghiệp quyền lực bằng cách quản lý một tập đoàn năng lượng và kiếm lợi nhuận trong game indle Reactor - Energy Sector Tycoon cho Android.
  • android Version: 1.64.20