🖼️ Skater Boy for Android 1.6 Game lướt ván trên Android

🖼️
  • Phát hành: Runner Games
  • Tăng tốc, nhảy, thực hiện những kỹ thuật khác nhau trên không trung và đáp xuống mặt đất an toàn. Trò chơi Skater boy for Android rất đơn giản nhưng lại cực kỳ thú vị.
  • android Version: 1.6
  • Đánh giá: 11
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 821