🖼️ POSTAL 4: No Regerts 0.3 Game FPS bạo lực, kỳ quặc nhưng hài hước

🖼️
  • Phát hành: Running With Scissors
  • POSTAL 4: No Regerts là game bắn súng góc nhìn thứ nhất, bối cảnh đặt trong thế giới mở hài hước và kỳ quặc nhất từ trước tới nay!
  • windows Version: 0.3.0.1