🖼️ Presentation Font Embedder cho Mac 2.13 Phần mềm nhúng font chữ trong PowerPoint trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Sahar Radomsky
  • Presentation Font Embedder là phần mềm cho Mac, cung cấp cho bạn quyền tự do sử dụng bất kỳ font chữ nào và gắn chúng vào các tệp PowerPoints để hiển thị ở bất cứ đâu.
  • mac Version: 2.13
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 177