Saleen Software specializes in developing cutting edge software solutions. We have experience in enterprise level solutions, system utilities, database applications, ecommerce websites. In our website you can find free software that are provided as sample of our work.

🖼️
🖼️
🖼️
  • Keyboard Extensions Phần mềm quản lý shortcut đa chức năng
  • Keyboard Extensions là một công cụ đa chức năng, bạn vừa có thể sử dụng phần mềm này như một trình quản lý shortcut, ứng dụng lên kế hoạch công việc, cũng như tiện ích thông báo. Đồng thời người dùng cũng có thể sử dụng Keyboard Extensions để tùy chỉnh phím tắt trên toàn hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ScanFS Tìm kiếm tệp tin
  • ScanFS là một phần mềm cho phép xác định một số tệp nhất định trên đĩa để xem tệp đó chiếm bao nhiêu dung lượng trên ổ đĩa cùng các thông tin khác. Chương trình này cũng hỗ trợ các bộ lọc cao cấp để tìm kiếm file.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • FilePro Tìm kiếm file trùng lặp
  • FilePro là một ứng dụng gọn nhẹ và rất dễ sử dụng để quét ổ đĩa và các file cục bộ, nhanh chóng tìm kiếm các file trùng lặp, không cần thiết hoặc dung lượng lớn.
  • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu