Saleen Software specializes in developing cutting edge software solutions. We have experience in enterprise level solutions, system utilities, database applications, ecommerce websites. In our website you can find free software that are provided as sample of our work.

🖼️ Saleen Video Manager 1.0 Phần mềm quản lý video

🖼️
 • Phát hành: Saleen Software
 • Saleen Video Manager là ứng dụng cho phép người dùng sắp xếp tệp video, đồng thời phần mềm này còn hỗ trợ tạo thumbnail cho video.
 • windows Version: 1.0.0 build 123
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 403

🖼️ Tasks Manager 1.0 Phần mềm quản lý công việc

🖼️
 • Phát hành: Saleen Software
 • Tasks Manager là một ứng dụng gọn nhẹ cho phép người dùng nhanh chóng tạo và tính giờ nhiều công việc hoặc dự án.
 • windows Version: 1.0.0 build 88
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 709

🖼️ Keyboard Extensions 1.0 Phần mềm quản lý shortcut đa chức năng

🖼️
 • Phát hành: Saleen Software
 • Keyboard Extensions là một công cụ đa chức năng, bạn vừa có thể sử dụng phần mềm này như một trình quản lý shortcut, ứng dụng lên kế hoạch công việc, cũng như tiện ích thông báo. Đồng thời người dùng cũng có thể sử dụng Keyboard Extensions để tùy chỉnh phím tắt trên toàn hệ thống.
 • windows Version: 1.0.0 build 142

🖼️ ScanFS 1.0 Tìm kiếm tệp tin

🖼️
 • Phát hành: Saleen Software
 • ScanFS là một phần mềm cho phép xác định một số tệp nhất định trên đĩa để xem tệp đó chiếm bao nhiêu dung lượng trên ổ đĩa cùng các thông tin khác. Chương trình này cũng hỗ trợ các bộ lọc cao cấp để tìm kiếm file.
 • windows Version: 1.0.0 build 207

🖼️ FolderSynch 1.0 Đồng bộ hóa tệp tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: Saleen Software
 • FolderSynch là một tiện ích giúp người dùng đồng bộ tệp tin và thư mục.
 • windows Version: 1.0.0 Build 109
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111

🖼️ Web Downloader 1.0 Tải ảnh và video trực tuyến về máy tính

🖼️
 • Phát hành: Saleen Software
 • Web Downloader là phần mềm hỗ trợ tải tệp tin từ Internet và sắp xếp file tải về. Phần mềm này cho phép người dùng tải nhiều video và ảnh từ website và lưu về máy tính của mình.
 • windows Version: 1.0.0 build 314
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.702

🖼️ FilePro 1.0 Tìm kiếm file trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: Saleen Software
 • FilePro là một ứng dụng gọn nhẹ và rất dễ sử dụng để quét ổ đĩa và các file cục bộ, nhanh chóng tìm kiếm các file trùng lặp, không cần thiết hoặc dung lượng lớn.
 • windows Version: 1.0.0 build 201
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.387