🖼️ DayGram cho Android 1.4 Ứng dụng viết nhật ký đáng dùng trên mobile

🖼️
  • Phát hành: SaltyCrackers
  • DayGram cho Android là ứng dụng viết nhật ký đơn giản, mang trải nghiệm “e-ink” hấp dẫn tới người dùng di động. Bằng cách ghi mọi sự kiện hàng ngày vào DayGram cho Android, bạn sẽ thấy viết nhật ký chưa bao giờ thú vị đến vậy.
  • android Version: 1.4.6