🖼️ Resize My Photos 0.1 Thay đổi kích thước tập tin hình ảnh

🖼️
  • Phát hành: Samuli Haverinen
  • Hiện có rất nhiều công cụ hỗ trợ bạn việc thay đổi kích thước tập tin hình ảnh, một trong số đó với tính năng khá hoàn hảo nhưng có dung lượng “bé tí” đó là trình Resize My Photos(RMP).
  • windows Version: 0.1.0
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.065