🖼️
  • Sizeable Game giải đố kết hợp khám phá thú vị
  • Sizable là game giải đố kết hợp khám phá thú vị, trong đó bạn phải thu nhỏ và phát triển môi trường để tìm tất cả các đồ vật ẩn mà mỗi mô hình diorama xinh xắn che giấu!
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu