🖼️
🖼️
  • FreeOTFE Explorer
  • FreeOTFE Explorer là chương trình mã hóa để sử dụng các ổ đĩa flash USB mà không cần bất kỳ trình điều khiển thiết bị được cài đặt trên máy tính. Nó là một phần mềm hoàn hảo để sử dụng với ổ USB (và các phương tiện truyền thông di động).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Portable FreeOTFE
  • Portable FreeOTFE là một chương trình mã nguồn mở có tác dụng mã hóa “ngầm” ổ cứng dành cho các máy tính PC và PDA.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu