🖼️ FreeOTFE 5.21 Tạo ổ đĩa ảo trên PC/PDA

🖼️
 • Phát hành: Sarah Dean
 • FreeOTFE là một chương trình mã nguồn mở có tác dụng mã hóa “ngầm” ổ cứng dành cho các máy tính PC và PDA.
 • windows Version: 5.21
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.252

🖼️ FreeOTFE Explorer

🖼️
 • Phát hành: Sarah Dean
 • FreeOTFE Explorer là chương trình mã hóa để sử dụng các ổ đĩa flash USB mà không cần bất kỳ trình điều khiển thiết bị được cài đặt trên máy tính. Nó là một phần mềm hoàn hảo để sử dụng với ổ USB (và các phương tiện truyền thông di động).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 376

🖼️ Portable FreeOTFE

🖼️
 • Phát hành: Sarah Dean
 • Portable FreeOTFE là một chương trình mã nguồn mở có tác dụng mã hóa “ngầm” ổ cứng dành cho các máy tính PC và PDA.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 651