🖼️ Beasts of Bermuda Early Access Game khủng long sinh tồn trong thế giới tự nhiên

🖼️
  • Phát hành: Sastrei Studios
  • Beasts of Bermuda là game mô phỏng nhiều người chơi trên hệ thống server lớn. Game thủ sẽ hóa thân thành con khủng long hoặc sinh vật tiền sử bất kỳ.
  • windows Version: Early Access