🖼️ Bitcoin 0.7 Công cụ thanh toán tiền tệ hữu hiệu

🖼️
  • Phát hành: Satoshi Nakamoto
  • Bitcoin là phần mềm tiền tệ kỹ thuật số mới thử nghiệm cho phép thanh toán ngay lập tức cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào trên thế giới.
  • windows Version: 0.7.0
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.085