🖼️ Jellies cho iOS 1.2 Ứng dụng xem video an toàn cho trẻ nhỏ

🖼️
  • Phát hành: savvy apps
  • Jellies for iOS là ứng dụng xem video dành riêng cho trẻ nhỏ, với nội dung phù hợp với lứa tuổi trẻ em và được kiểm duyệt cẩn thận. Bên cạnh những video giải trí, app cung cấp nội dung giáo dục, khuyến khích trẻ khám phá, vừa học vừa chơi đầy bổ ích.
  • ios Version: 1.2.2