🖼️ Pixel Starships cho Mac 0.921 Game MMORPG hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Savy Soda Pty
  • Pixel Starships cho Mac Pixel Starships cho Mac là game quản lý tàu vũ trụ đồ họa 8-bit online, hấp dẫn hàng đầu thế giới. Trong Pixel Starships cho Mac, người chơi chỉ huy, quản lý mọi nhiệm vụ trên tàu từ xây dựng tới chiến đấu trong một thế giới ổn định, bền vững.
  • mac Version: 0.921

🖼️ Millionaire Tycoon cho iOS 9.1 Board game số một trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: Savy Soda Pty
  • Millionaire Tycoon cho iOS là game mô phỏng kinh doanh, đầu tư hấp dẫn để trở thành triệu phú. Bạn có muốn biết bản thân có thể thành triệu phú hay không? Hãy thử Millionaire Tycoon cho iOS ngay nhé.
  • ios Version: 9.1