🖼️ ScanBizCards Lite cho iOS 6.04 Scan danh thiếp và lưu trữ an toàn

🖼️
  • Phát hành: ScanBiz Mobile Solutions
  • ScanBizCards Lite for iOS là ứng dụng scan danh thiếp và quản lý số liên lạc tin cậy, miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch. ScanBizCards tận dụng camera để biến thiết bị iDevice thành máy scan bỏ túi, hỗ trợ quét hình ảnh nhanh, lưu trữ thông tin thông minh và đồng bộ sao lưu trên đám mây vô cùng tiện lợi.
  • ios Version: 6.04.1