🖼️ SimpleOCR 3.1 Chuyển file scan sang word

🖼️
  • Phát hành: ScanStore
  • SimpleOCR hoàn toàn miễn phí, có thể chuyển file được scan từ văn bản đánh máy hoặc viết tay thành file word giúp tiết kiệm thời gian.
  • windows Version: 3.1
  • Đánh giá: 26
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 38.130