🖼️ MorphVOX Pro 4.4 Thay đổi giọng nói trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Screamingbee
 • MorphVOX Pro sẽ chỉnh sửa giọng nói trong video online. MorphVOX Pro 4 giúp bạn biến đổi giọng khi chơi game hoặc trò chuyện online.
 • windows Version: 4.4.87
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.050

🖼️ MorphVOX Junior 2.9 Phần mềm thay đổi giọng nói miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Screamingbee
 • MorphVOX Junior 2.9 là phần mềm miễn phí giúp bạn thay đổi giọng nói để phù hợp với cá tính của mình. Tải phần mềm chỉnh giọng MorphVOX JR miễn phí.
 • windows Version: 2.9
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105.291

🖼️ ScriptVOX Studio 2.0 Phần mềm giúp nhà văn đưa tác phẩm vào cuộc sống

🖼️
 • Phát hành: Screamingbee
 • ScriptVOXTM Studio – Phần mềm chuyển văn bản thành lời nói rất dễ sử dụng, cho phép nhà văn có thể mở một cửa sổ mới cho bạn sáng tạo.
 • windows Version: 2.0.11
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 455

🖼️ Voice Again 1.6 Công cụ sao chép việc ghi âm giọng nói

🖼️
 • Phát hành: Screamingbee
 • Voice Again - Phần mềm giúp làm chậm giọng nói để có những bản ghi âm rõ ràng hơn.
 • windows Version: 1.6.2
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 554