🖼️
  • Screencast-O-Matic for Mac

    Quay video màn hình Mac
  • Screencast-O-Matic for Mac là một công cụ gọn nhẹ giúp người dùng chụp ảnh hoặc quay video màn hình Mac và đăng tải lên các trang mạng trực tuyến.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Screencast-O-Matic

    Quay video màn hình
  • Screencast-O-Matic là phần mềm cho phép người dùng quay video màn hình một cách tiện lợi và chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu