🖼️ SDL Trados Studio 2019 Phần mềm dịch thuật tốt nhất cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: SDL
  • SDL Trados Studio là phần mềm dịch thuật phổ biến và đáng tin cậy nhất thế giới. Trados hay SDL Trados Studio là phần mềm hỗ trợ dịch thuật quen thuộc với các biên dịch viên hoặc công ty dịch thuật chuyên nghiệp.
  • windows
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 8.879