🖼️
  • SDP Multimedia
  • Nếu máy có cấu hình yếu (khoảng PII trở xuống), và bạn cần một công cụ Streaming hỗ trợ tải dạng Streaming playlist (asx), cho tốc độ nhanh và dễ sử dụng thì SDP sẽ là công cụ bạn cần...
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu