🖼️ DUAL! cho Android Mini game mới lạ kết nối mọi người gần nhau hơn

🖼️
  • Phát hành: Seabaa
  • DUAL là game hành động nhiều người chơi mới lạ và thú vị. Bạn sẽ thi tài với người khác ở ngay bên cạnh mình nhưng chơi trên hai điện thoại khác nhau, chiến đấu từ màn hình này sang màn hình khác.
  • android