🖼️
 • Gridy Portable
 • Gridy 0.48 bổ sung thêm một lưới vô hình cho Windows để bất cứ cửa sổ nào bạn di rời hoặc kích thước lại đều được vạch dấu theo nó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Wallpaper Randomizer
 • Wallpaper Randomizer là một chương trình có thể thay đổi wallpaper nằm trong khay hệ thống của máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MorseRabbit
 • MorseRabbit là một tiện ích nhỏ được thiết kế để giúp bạn học cách đánh và hiểu mã mooc.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Gridy
 • Gridy 0.44 bổ sung thêm một lưới vô hình cho Windows để bất cứ cửa sổ nào bạn di rời hoặc kích thước lại đều được vạch dấu theo nó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ControlPad
 • ControlPad 0.71 bật chức năng bộ phím trên bàn phím của bạn để thực thi một số lệnh Windows. Bạn có thể cấu hình bất kỳ mã số nào để: thực thi các chương trình, mở tài liệu, mở địa chỉ web hoặc gửi các phím được bấm đến hệ điều hành.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • File Blender
 • File Blender 0.22 là một công cụ xử lý, chuyển đổi file tùy biến và có khả năng mở rộng. Tiện ích sử dụng các chương trình dòng lệnh để chuyển đổi hoặc xử lý các file được thả vào giao diện.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FeedRoller
 • FeedRoller 0.62 là một RSS nhẹ, một feed ticker cho Twitter. Chương trình được thiết kế để hiển thị các đề mục dưới dạng cuốn trong các site tin tức ưu thích hay blog và tài khoản Twitter của bạn, trực tiếp trên desktop.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu