🖼️ Gridy Portable

🖼️
 • Phát hành: Sector-Seven
 • Gridy 0.48 bổ sung thêm một lưới vô hình cho Windows để bất cứ cửa sổ nào bạn di rời hoặc kích thước lại đều được vạch dấu theo nó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 297

🖼️ Wallpaper Randomizer

🖼️
 • Phát hành: Sector-Seven
 • Wallpaper Randomizer là một chương trình có thể thay đổi wallpaper nằm trong khay hệ thống của máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 690

🖼️ MorseRabbit

🖼️
 • Phát hành: Sector-Seven
 • MorseRabbit là một tiện ích nhỏ được thiết kế để giúp bạn học cách đánh và hiểu mã mooc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.055

🖼️ Gridy

🖼️
 • Phát hành: Sector-Seven
 • Gridy 0.44 bổ sung thêm một lưới vô hình cho Windows để bất cứ cửa sổ nào bạn di rời hoặc kích thước lại đều được vạch dấu theo nó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 267

🖼️ ControlPad

🖼️
 • Phát hành: Sector-Seven
 • ControlPad 0.71 bật chức năng bộ phím trên bàn phím của bạn để thực thi một số lệnh Windows. Bạn có thể cấu hình bất kỳ mã số nào để: thực thi các chương trình, mở tài liệu, mở địa chỉ web hoặc gửi các phím được bấm đến hệ điều hành.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294

🖼️ File Blender

🖼️
 • Phát hành: Sector-Seven
 • File Blender 0.22 là một công cụ xử lý, chuyển đổi file tùy biến và có khả năng mở rộng. Tiện ích sử dụng các chương trình dòng lệnh để chuyển đổi hoặc xử lý các file được thả vào giao diện.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 387

🖼️ FeedRoller

🖼️
 • Phát hành: Sector-Seven
 • FeedRoller 0.62 là một RSS nhẹ, một feed ticker cho Twitter. Chương trình được thiết kế để hiển thị các đề mục dưới dạng cuốn trong các site tin tức ưu thích hay blog và tài khoản Twitter của bạn, trực tiếp trên desktop.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 455