🖼️ Smooze cho Mac 1.1 Phần mềm tăng tốc chuột tuyệt vời

🖼️
  • Phát hành: Segev Sherry
  • Smooze cho Mac là tiện ích hệ thống đơn giản nhưng lại có khả năng tăng tốc độ cuộn bánh xe chuột tuyệt vời, cũng như thêm các thao tác chuột tùy biến trên bất kỳ ứng dụng nào ở máy tính.
  • mac Version: 1.1.26