🖼️ Quick Settings cho Android 1.10 Ứng dụng chỉnh sửa hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Sergej Shafarenka
 • Quick Settings là phần mềm tinh chỉnh tất cả mọi thứ dành cho di động sử dụng hệ điều hành Android.
 • android Version: 1.10
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.101

🖼️ Quicker for Android 1.9 Tắt mở nhanh ứng dụng cho Android

🖼️
 • Phát hành: Sergej Shafarenka
 • Bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải duyệt qua một loạt các menu cài đặt dài dòng? Bạn không muốn bỏ thời gian ra để tìm kiếm cách mở tối đa độ sáng màn hình? Hãy thử Quicker.
 • android Version: 1.9.7
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 615

🖼️ Quick Battery for Android

🖼️
 • Phát hành: Sergej Shafarenka
 • Quick Battery là một widget tiện ích cho pin điện thoại. Nó không làm hao pin bởi nó sẽ dừng hoạt động khi màn hình bị tắt (đã kiểm nghiệm trên hệ điều hành Android 2.2 hoặc hơn).
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 803