🖼️ #Square for Android Đăng ảnh lên Instagram đơn giản hơn trên Android

🖼️
  • Phát hành: Sergey Otro
  • #Square for Android là ứng dụng chỉnh sửa ảnh đơn giản dành cho Instagram, giống như Photo Squarer hoặc Instasize, sẽ giúp bạn không phải crop các bức ảnh của mình bằng cách tạo kích thước vuông cho bức ảnh, thêm viền với bất kỳ kích thước nào, thêm màu sắc và xoay bức ảnh.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 59