🖼️
  • Krento Portable
  • Ứng dụng Krento 2.1 cho phép dễ dàng truy cập nhanh vào các tác vụ thường dùng với một vòng tròn khá bắt mắt trên desktop.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Krento (64-bit)
  • Ứng dụng Krento 2.1 cho phép dễ dàng truy cập nhanh vào các tác vụ thường dùng với một vòng tròn khá bắt mắt trên desktop.
  • Xếp hạng: 4 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Krento
  • Ứng dụng Krento 2.1 cho phép dễ dàng truy cập nhanh vào các tác vụ thường dùng với một vòng tròn khá bắt mắt trên desktop.
  • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu