🖼️ Affinity Designer cho Mac 1.8 Phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp cho Mac

🖼️
  • Phát hành: Serif (Europe)
  • Affinity Designer là phần mềm thiết kế đồ họa chuyên dụng để vẽ vector. Ứng dụng này được phát triển đặc biệt dành cho người dùng Mac.
  • mac Version: 1.8.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 198