🖼️ Imagine Earth Alpha 23 Game mô phỏng hành tinh tuyệt đẹp cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Serious Brothers
  • Trong game mô phỏng Imagine Earth, nhiệm vụ mà người chơi cần cố gắng thực hiện là chiếm đóng các hành tinh xa xôi và xây dựng một xã hội thịnh vượng.
  • windows Version: Alpha 23
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 391