🖼️
  • Plants Mod Mod cây trồng đa dạng trong Minecraft
  • Plants Mod là Minecraft Mod bổ sung mọi loại cây trồng trong thế giới thực vào game Minecraft, trong đó có cả những loài đã tuyệt chủng, những loài cây lạ của tương lai hoặc hư cấu.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️