🖼️
  • MetroTextual Trình soạn thảo văn bản
  • MetroTextual là trình soạn thảo văn bản Windows lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế Metro của Microsoft. Nó được thiết kế để thay thế trực quan hấp dẫn cho Notepad, với những cải tiến đáng kể hiệu suất và tính thẩm mỹ.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu