🖼️ KIGI cho iOS Ứng dụng quản lý hộp bảo quản thực phẩm thông minh KiGi

🖼️
  • Phát hành: Shantou Leqishi Plastic
  • KIGI cho iPhone là ứng dụng quản lý hạn sử dụng của thực phẩm, ứng dụng này sử dụng kết hợp cùng với bộ hộp thông minh của VinMart sẽ mang đến những hiệu quả vô cùng tuyệt vời.
  • ios