🖼️ SHAREIt 4.0 Phần mềm chia sẻ file tốc độ

🖼️
  • Phát hành: SHAREit
  • ShareIt là phần mềm chia sẻ dữ liệu cho phép bạn chuyển tài liệu, hình ảnh, video giữa các thiết bị với tốc độ ánh sáng, mà không cần đến Bluetooth hay các công nghệ tương tự khác.
  • windows Version: 4.0.6.177
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 10.913