🖼️ ShareX 13.5 Công cụ chụp ảnh màn hình

🖼️
  • Phát hành: ShareX
  • ShareX 13.5.0 là một tiện ích cho phép người dùng chụp ảnh màn hình, tải ảnh lên Internet và thực hiện một số thao tác xử lý ảnh.
  • windows Version: 13.5.0
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 13.170