🖼️
  • ShareX Công cụ chụp ảnh màn hình
  • ShareX 13.5.0 là một tiện ích cho phép người dùng chụp ảnh màn hình, tải ảnh lên Internet và thực hiện một số thao tác xử lý ảnh.
  • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu