🖼️
  • HistoryClip Lưu nội dung của clipboard vào file đơn
  • HistoryClip là ứng dụng clipboard dành cho Windows. Nó có thể nhớ mọi thứ bạn cắt/copy vào clipboard. Ứng dụng này cho phép người dùng lưu lại nội dung của clipboard vào file đơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ModifyFileTime
  • ModifyFileTime là phần mềm miễn phí chỉnh sửa thời gian file, vô cùng dễ dàng sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu