🖼️ Magic Camera 8.9 Cung cấp hiệu ứng động cho webcam

🖼️
 • Phát hành: ShiningMorning
 • Magic Camera là phần mềm cung cấp nhiều hiệu ứng động và hình ảnh cho webcam, hỗ trợ các trình chat thông dụng MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AIM, ICQ, Camfrog Video Chat, Skype,… Nếu không có webcam, bạn cũng có thể sử dụng Magic Camera để tạo webcam ả
 • windows Version: 8.9
 • Đánh giá: 73
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 74.004

🖼️ Virtual Audio Streaming 4.0 Giả lập Card âm thanh

🖼️
 • Phát hành: ShiningMorning
 • Virtual Audio Streaming là gì? Virtual Audio Streaming là phần mềm giúp giả lập card âm thanh trên Windows. Bạn có thể sử dụng nó để tăng cường chất lượng cho card âm thanh vật lý của bạn.
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.083