🖼️ Bear cho iOS 1.4 Phần mềm soạn thảo linh hoạt trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Shiny Frog
  • Bear cho iOS là phần mềm soạn thảo linh hoạt có giao diện tuyệt đẹp cho iPhone và iPad, cho phép bạn tạo ghi chú viết tay, soạn thảo văn bản thuần túy, viết code và thậm chí cả phác thảo.
  • ios Version: 1.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 112

🖼️ Bear cho Mac 1.3 Phần mềm soạn thảo tuyệt đẹp cho Mac

🖼️
  • Phát hành: Shiny Frog
  • Bear là phần mềm soạn thảo dành cho máy Mac, có giao diện tuyệt đẹp, linh hoạt, dùng để viết ghi chú, văn xuôi, mã code và cả phác thảo.
  • mac Version: 1.3.1