🖼️ Shishi: Ballad of the Oracle Game Đánh thức sức mạnh tiềm ẩn

🖼️
  • Phát hành: Shishi Studios
  • Shishi: Ballad of the Oracle là game nhập vai phiêu lưu dễ thương, trong đó bạn sẽ vào vai một Oracle tên Elia đang nuôi hy vọng phát triển sự tự tin của mình để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
  • windows