🖼️ Zombie Hunter: Survival cho iOS 1.0 Game bắn súng sinh tồn trong thế giới zombie

🖼️
  • Phát hành: Sichuan Quleduo Network
  • Zombie Hunter: Survival cho iOS là game bắn súng kết hợp yếu tố sinh tồn, nơi bạn có nhiệm vụ giải cứu những người dân sống sót trong đại dịch zombie và diệt trừ tận gốc những sinh vật biến đổi này.
  • ios Version: 1.0.3