🖼️ Wake On LAN cho Android 1.4 Bật máy tính từ xa bằng điện thoại Android

🖼️
  • Phát hành: Sigma-Square UG
  • Wake On LAN (WOL) là một ứng dụng di động cho phép bạn khởi động máy tính từ xa bằng điện thoại Android thông qua mạng LAN hoặc Internet mà không cần nhấn nút nguồn như thông thường.
  • android Version: 1.4